Badania jakościowe na obecność halogenków w topniku

Wolne halogenki w topniku według normy PN-EN ISO 9455-6 oznacza się metodą papierków wskaźnikowych z chromianem srebra, stosuje się ją do wszystkich ro­dzajów topników, z wyjątkiem topników nieorganicznych na bazie alkaliów. Metoda papierków wskaźnikowych polega na naniesieniu kropli roztworu badanego topnika na papierek wskaźnikowy z chromianem srebra. Po 15 s spłukuje się topnik z papierka alkoholem izopropylowym i ocenia zmianę barwy podłoża. W przypad­ku braku chlorków nie obserwuje się zmiany barwy papierka z chromianem srebra. Zmiana barwy z brązowej na szarą lub białą wskazuje na obecność halogenków w topniku. Porównując uzyskaną barwę papierka z chromianem srebra ze skalą barw, dostarczaną przez producenta papierków z chromianem srebra, można określić zakres zawartości halogenków w topniku. Prezentowane na poniższym zdjęciu papierki z chromianem srebra są dostępne w handlu, a pomiar jest prosty do wykonania w zakładzie.