Badanie właściwości topników

Metody badania topników szczegółowo opisano w 17 częściach normy PN-EN ISO 9455. Do badania topników przeznaczonych do lutowania wykorzystuje się tylko część metod zalecanych dla topników typu żywicznego i organicznego (typ 1 i 2). Bada się: skuteczność działania topnika metodą meniskograficzną i próbą rozpływno­ści. Badanie korozyjności topnika wykonuje się próbą lustra miedzi, jakościową i ilo­ściową metodą oznaczania halogenków, pomiarem zmian rezystancji powierzchniowej izolacji (SIR) pozostałości topników po lutowaniu. Ponadto, dla topników stosowa­nych do lutowania zespołów elektronicznych na płytkach drukowanych przeprowadza się oznaczanie zawartości części stałych (nielotnych) topnika, liczby kwasowej oraz oznaczanie gęstości topnika.