Właściwości technologiczne past lutowniczych

Badanie właściwości technologicznych past bezołowiowych prowadzi się podobnie jak dla past zawierających stop SnPb według normy PN-EN 61190-1-2 .