Zwilżalność podłoży pastami lutowniczymi

Tworzenie prawidłowego połączenia lutowniczego w procesie przetapiania jest zależne od właściwości zwilżających pasty lutowniczej. Zwilżalność informuje o tym, jak dobrze ciecz rozpływa się po powierzchni ciała stałego. Im większy jest rozpływ, tym lepsze zwilżanie. Próba zwilżalności daje informację o zdolności pasty lutowni­czej do zwilżania metalowej powierzchni podłoża. Przeprowadza się ją na podłożu miedzianym o określonym stopniu utlenienia, w sposób znormalizowany. Po przeto­pieniu naniesionej przez szablon pasty i usunięciu pozostałości topnika rozpływ pa­sty ocenia się pod 10-krotnym powiększeniem i porównuje z wymaganiami normy. Pasta lutownicza powinna równomiernie zwilżyć pola miedziane próbki bez oznak odwilżenia i niezwilżenia widoczne na poniższym zdjęciu po lewej stronie. Nie akceptowalne w przypadku past cynowo-ołowiowych są niezwilżenia powierzchni widoczne na poniższym zdjęciu po prawej stronie.
Poniżej przedstawiamy Państwu kolejne nieakceptowalne wady po lewej stronie odwilżenia oraz po prawej stronie i rozprysk pasty.