Usługi montażu oraz ekspertyz komponentów BGA, uBGA, SMD, gniazd złączy oraz pozostałych elementów elektronicznych

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi badaniami wdrażania materiałów zawierających nanocząstki do procesu montażu elektronicznego.