Farmaceutyki

Elektronika automatyzacji przemysłowej może być wykorzystana do automatyzacji produkcji farmaceutycznej, zmniejszając ryzyko błędów i poprawiając kontrolę jakości.