Dbamy o elektronikę w sektorze opieki zdrowotnej i medycznej we wszystkich zastosowaniach, urządzeniach, sprzęcie i systemach.

A&D SERWIS specjalizuje się w sprzęcie do obrazowania medycznego, urządzeniach ultrasonograficznych i monitorach medycznych. Skupiamy się na rozwijaniu specjalistycznej wiedzy w zakresie utrzymania, rozwiązywania problemów i naprawy następujących rodzajów sprzętu:

1. Urządzenia ultrasonograficzne: urządzenia te wykorzystują fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do tworzenia obrazów struktur wewnętrznych ciała. Urządzenia ultrasonograficzne występują w różnych rozmiarach i konfiguracjach, od przenośnych urządzeń ręcznych po większe, bardziej złożone systemy używane w szpitalach i centrach obrazowania.

2. Urządzenia rentgenowskie: sprzęt rentgenowski wykorzystuje promieniowanie jonizujące do tworzenia obrazów struktur wewnętrznych organizmu, takich jak kości i narządy wewnętrzne. Istnieją różne rodzaje urządzeń rentgenowskich, w tym systemy radiografii ogólnej, mammografie i systemy fluoroskopowe.

3. Skanery tomografii komputerowej (CT): skanery CT wykorzystują serię obrazów rentgenowskich z różnych kątów do tworzenia szczegółowych obrazów przekrojowych ciała. Maszyny te są bardziej skomplikowane niż standardowe systemy rentgenowskie i mogą wymagać specjalistycznej wiedzy w zakresie utrzymania i naprawy.

4. Skanery rezonansu magnetycznego (MRI): maszyny MRI wykorzystują mocne magnesy i fale radiowe do generowania szczegółowych obrazów struktur wewnętrznych ciała. Ze względu na złożoność technologii MRI, usługi naprawy i utrzymania mogą wymagać specjalistycznego szkolenia i certyfikacji.

5. Cyfrowe systemy radiograficzne (DR) i komputerowe systemy radiograficzne (CR): technologie te polegają na rejestrowaniu i przetwarzaniu obrazów rentgenowskich za pomocą detektorów cyfrowych lub płyt do obrazowania. Zarówno systemy DR, jak i CR wymagają utrzymania i naprawy ich elektronicznych komponentów i oprogramowania.

6. Systemy archiwizacji i komunikacji obrazów medycznych (PACS): PACS służą do przechowywania, zarządzania i udostępniania obrazów medycznych, w tym tych uzyskiwanych za pomocą urządzeń ultrasonograficznych, rentgenowskich, CT i MRI. Centrum naprawcze może musieć zapewnić wsparcie zarówno dla komponentów sprzętu, jak i oprogramowania PACS.

7. Monitory medyczne są używane w placówkach opieki zdrowotnej do wyświetlania podstawowych danych pacjenta, obrazów medycznych i innych istotnych informacji w czasie rzeczywistym, umożliwiając pracownikom służby zdrowia podejmowanie informowanych decyzji i zapewnienie odpowiedniej opieki.

Testy i kontrole urządzeń elektromedycznych.

Osłona elektryczna sprzętu medycznego: Nawiąż z nami współpracę w celu spełnienia norm PN-EN 60601-1 i PN-EN 62353.

Maszyny ultrasonograficzne: – GE Healthcare – Philips Healthcare – Siemens Healthineers – Canon Medical Systems – Samsung Medison – Mindray Maszyny rentgenowskie: – GE Healthcare – Philips Healthcare – Siemens Healthineers – Canon Medical Systems – Fujifilm – Shimadzu Tomografy komputerowe (CT): – GE Healthcare – Philips Healthcare – Siemens Healthineers – Canon Medical Systems – Hitachi Skanery rezonansu magnetycznego (MRI): – GE Healthcare – Philips Healthcare – Siemens Healthineers – Canon Medical Systems – Hitachi Systemy cyfrowej radiografii (DR): – GE Healthcare – Philips Healthcare – Siemens Healthineers – Canon Medical Systems – Fujifilm – Shimadzu Systemy archiwizacji i przesyłu obrazów medycznych (PACS): – GE Healthcare – Philips Healthcare – Siemens Healthineers – Agfa Healthcare – Fujifilm – McKesson Monitory medyczne: – GE Healthcare – Philips Healthcare – Siemens Healthineers – Nihon Kohden – Mindray – Spacelabs Healthcare

Nasz ośrodek naprawczy medyczny oferuje kompleksowe usługi napraw i konserwacji szerokiego zakresu systemów elektronicznych stosowanych w opiece zdrowotnej, począwszy od urządzeń do obrazowania medycznego, przez urządzenia do monitorowania pacjenta, aż po instrumenty biomedyczne. Nasz zespół wysoko wykwalifikowanych techników jest wyposażony w najnowocześniejsze narzędzia i technologie, aby zdiagnozować i naprawić każdy problem, który może się pojawić. Używamy tylko wysokiej jakości części i komponentów, aby zapewnić długowieczność i niezawodność Twojego sprzętu. Oferujemy również regularne usługi konserwacji i inspekcji, aby utrzymać Twoje systemy medyczne w najwyższej wydajności, i możemy zapewnić spersonalizowane rozwiązania dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb i wymagań.

Precyzyjne rozwiązania w A&D SERWIS
Specjalista ds. naprawy na poziomie komponentów.

1. W A&D SERWIS jesteśmy dumni z naszej zdolności do przeprowadzania skomplikowanych napraw elektronicznych na poziomie komponentu w sprzęcie medycznym. Nasi wykwalifikowani technicy stosują systematyczny proces, aby zagwarantować najwyższy poziom usług.

2. Wykrywanie i diagnozowanie: W A&D SERWIS rozpoczynamy od zidentyfikowania przyczyny problemu przez szczegółową analizę rejestrów błędów, testów funkcji urządzenia i konsultacji z instrukcjami obsługi lub schematami serwisowymi. Nasi technicy wykorzystują specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, tak jak oscyloskopy i mierniki wielkości elektrycznych, do pomiaru sygnałów elektrycznych i namierzania uszkodzonych komponentów lub obwodów.

3. Identyfikacja i pozyskiwanie komponentów: Gdy zidentyfikujemy problematyczny komponent, nasz zespół znajduje odpowiedni zamiennik, korzystając z dokumentacji producenta lub skontaktowania się z autoryzowanymi dostawcami odpowiedniej części. Naszym priorytetem jest używanie wysokiej jakości, certyfikowanych przez producentów części, aby zapewnić niezawodność urządzenia i zgodność z normami branżowymi.

4. Usuwanie i wymiana komponentów: Nasi technicy w A&D SERWIS ostrożnie usuwają uszkodzoną część z płyty głównej urządzenia, używając lutownic lub stacji do obróbki gorącym powietrzem do wyjęcia komponentu, nie powodując szkód dla pobliskich części lub ścieżek. Następnie lutowany jest nowy komponent na miejscu, zapewniając właściwe ustawienie i bezpieczne połączenia.

5. Sprawdzanie i testowanie: Weryfikujemy naszą pracę, aby potwierdzić czyste połączenia lutowania i wykluczyć jakiekolwiek problemy, które mogłyby wpłynąć na funkcjonalność urządzenia. Nasi technicy testują urządzenie, aby potwierdzić, że pierwotny problem został rozwiązany i że urządzenie działa w określonych parametrach, korzystając z testów diagnostycznych, procedur kalibracji i narzędzi do weryfikacji wydajności.

6. Ponowne montowanie i testowanie końcowe: Wreszcie, nasz zespół w A&D SERWIS ponownie montuje urządzenie i podłącza wszelkie kable i złącza, które zostały odłączone podczas procesu naprawy. Wykonujemy test końcowy, aby upewnić się, że urządzenie jest w pełni funkcjonalne i gotowe do użytku.

7. W A&D SERWIS rozumiemy, że konkretne kroki i techniki związane z naprawami elektronicznymi na poziomie komponentu są zróżnicowane, w zależności od rodzaju urządzenia i problemu. Nasi technicy są dobrze zaznajomieni z szerokim zakresem urządzeń i technologii, gotowi dostosować swoje podejście do rozwiązywania unikalnych wyzwań związanych z naprawą każdego urządzenia. Zaufaj A&D SERWIS dla Twoich potrzeb naprawy sprzętu medycznego.

Z naszym zobowiązaniem do doskonałości możesz nam zaufać w dbałości o płynne i efektywne funkcjonowanie Twojego obiektu medycznego. Nasza wiedza z zakresu elektroniki medycznej pozwala nam na zachowanie zgodności z wymaganiami regulacyjnymi i standardami branżowymi, dążąc do bezpieczeństwa pacjenta i niezawodności Twojego sprzętu. 

Skontaktuj się z nami dziś, aby dowiedzieć się więcej.