Laboratorium

Nowoczesny sprzęt diagnostyczny i narzędzia, które używamy do zidentyfikowania głównego powodu problemów Twojego sprzętu.
1. Oscyloskopy: narzędzie służące do pomiaru i wyświetlania sygnałów i przebiegów elektrycznych.
2. Multimetry: urządzenia służące do pomiaru wielkości elektrycznych, takich jak napięcie, prąd i opór.
3. Generatory sygnałów: narzędzia służące do generowania sygnałów testowych, pomagające w diagnozowaniu i usuwaniu problemów w systemach elektronicznych.
4. Analizatory mocy: urządzenia służące do pomiaru poboru mocy urządzeń przemysłowych.
5. Podczerwieni termometry: narzędzia służące do pomiaru temperatury urządzeń bez konieczności ich dotykania.
6. Kamery termowizyjne: urządzenia służące do wykrywania punktów ostro ciepłych i różnic temperatur w urządzeniach, co może wskazywać na problemy.
7. Analizatory widma: narzędzia służące do analizowania widma częstotliwościowego sygnału i identyfikacji zakłóceń lub innych problemów.
8. Analizatory logiczne: urządzenia służące do analizy i dekodowania sygnałów cyfrowych oraz identyfikacji problemów w systemach cyfrowych.
9. Analyzery sieciowe: narzędzia służące do diagnozowania i usuwania problemów w sieciach przemysłowych Ethernet.
10. Komory testowe środowiska: urządzenia służące do symulowania różnych warunków środowiskowych w celu testowania wytrzymałości i niezawodności urządzeń.