Go To Brand

Realizacja projektu „Rozwinięcie działalności eksportowej przedsiębiorstwa A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe sp. z o.o. sp.k. w kontekście sprzedaży dedykowanych usług serwisowych na rynkach zagranicznych.”

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest promocja oraz sprzedaż na rynkach zagranicznych usługi naprawy elektroniki w urządzeniach produkowanych i używanych w maszynach dla przemysłu, wojska, medycyny, rolnictwa, geodezji, fotowoltaiki, budynków oraz w urządzeniach elektroniki użytkowej.

PLANOWANE EFEKTY: Zwiększenie poziomu aktywności przedsiębiorstwa w zakresie umiędzynarodowienia i innowacyjności
prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży usług , pozyskanie co najmniej 11 zagranicznych partnerów
handlowych oraz zaznaczenie obecności firmy na wybranych rynkach perspektywicznych.

Wartość projektu: 114 200,00PLN 

Dofinansowanie z  FE : 85 650,00 PLN

Cieszymy się, że możemy podzielić się z Państwem naszym najnowszym projektem Rozwinięcie działalności eksportowej przedsiębiorstwa A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe sp. z o.o. sp.k. Projekt ten koncentruje się na sprzedaży dedykowanych usług serwisowych na rynkach zagranicznych, a naszym głównym celem jest promocja i sprzedaż usług naprawy elektroniki w urządzeniach stosowanych w różnych sektorach, takich jak przemysł, wojsko, medycyna, rolnictwo, geodezja, fotowoltaika, budynki oraz elektronika użytkowa.

Nasze planowane efekty obejmują zwiększenie aktywności naszej firmy w zakresie umiędzynarodowienia i innowacyjności, w szczególności w obszarze sprzedaży usług. Chcemy nawiązać współpracę z co najmniej 11 zagranicznymi partnerami handlowymi i wypracować silną obecność na wybranych perspektywicznych rynkach.

W ramach naszej ekspansji zagranicznej odwiedziliśmy już kilka kluczowych krajów. W Wietnamie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Niemczech, Danii i Francji, spotkaliśmy się z potencjalnymi klientami, partnerami biznesowymi i przedstawicielami branży. Przedstawiliśmy naszą wysoką jakość usług serwisowych oraz elastyczne podejście do dostosowywania ich do unikalnych potrzeb klientów. Nasza wizyta miała na celu zacieśnienie relacji z lokalnymi podmiotami oraz poznanie lokalnych warunków rynkowych.

W każdym z tych krajów zwróciliśmy uwagę na specyficzne potrzeby sektorów przemysłowych, wojskowych, medycznych, rolniczych, geodezyjnych, fotowoltaicznych, budowlanych i elektroniki użytkowej. Przedstawiliśmy nasze rozwiązania serwisowe, które mogą skutecznie naprawiać i utrzymywać elektronikę w tych różnorodnych branżach.

Nasze wysiłki marketingowe skoncentrowane są na budowaniu świadomości naszej marki, promocji naszych specjalistycznych usług serwisowych i zdobywaniu zaufania klientów na międzynarodowych rynkach. Jesteśmy pełni determinacji, aby nawiązać trwałe relacje z partnerami biznesowymi, które przyczynią się do dalszego rozwoju naszej działalności eksportowej.

Dzięki naszym dotychczasowym wizytom i interakcjom w Wietnamie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Niemczech, Danii i Francji, jesteśmy optymistycznie nastawieni do przyszłości. Wierzymy, że nasze usługi serwisowe znajdą uznane miejsce na tych rynkach, a nasze partnerstwa biznesowe przyczynią się do osiągnięcia naszych celów międzynarodowego rozwoju.