Handel detaliczny

Zautomatyzowane systemy zarządzania zapasami mogą być wykorzystywane do optymalizacji poziomów zapasów i zmniejszania ryzyka wyczerpania zapasów lub nadwyżki zapasów.