Opieka zdrowotna

Urządzenia medyczne, takie jak systemy monitorowania pacjentów i systemy automatycznego dozowania leków, mogą pomóc poprawić wyniki leczenia pacjentów oraz zmniejszyć ryzyko błędów medycznych.