Wydobycie

Automatyczny sprzęt do wiercenia i kopania może być używany do zwiększenia wydajności i poprawy bezpieczeństwa w operacjach górniczych.