Konserwacja symulatorów pełnych lotów

Symulatory lotu to złożone maszyny, które wymagają regularnej konserwacji, aby działały poprawnie i bezpiecznie. Prace konserwacyjne mogą obejmować czyszczenie i smarowanie elementów mechanicznych, kontrolowanie i naprawę systemów elektrycznych, kalibrację czujników i sterowników oraz aktualizację oprogramowania i sprzętu. Regularna konserwacja jest ważna z kilku powodów. Po pierwsze, może pomóc zapobiec awariom sprzętu i zapewnić poprawne funkcjonowanie symulatora, co jest kluczowe w celach szkoleniowych. Po drugie, regularna konserwacja może pomóc wydłużyć żywotność symulatora, co może zaoszczędzić firmie pieniądze w długiej perspektywie. Wreszcie, odpowiednia konserwacja może pomóc zapewnić, że symulator spełnia wymagania regulacyjne i standardy branżowe. W zależności od rodzaju symulatora i ilości wykorzystywania, harmonogramy konserwacji mogą się różnić. Niektóre symulatory mogą wymagać codziennej lub tygodniowej konserwacji, podczas gdy inne mogą wymagać serwisowania tylko kwartalnie lub rocznie. Ważne jest, aby przestrzegać zalecanego przez producenta harmonogramu konserwacji i prowadzić szczegółową dokumentację wszystkich przeprowadzonych prac konserwacyjnych.

Dzięki kopiowaniu zapasowego oprogramowania oraz naprawom sprzętowym, dbamy o to, aby Twój symulator działał jak najlepiej.

Kompleksowa technologia serwisowania symulatorów A&D SERWIS obejmuje:

1. Inspekcja oraz czyszczenie układów klimatyzacji i wentylacji symulatora, aby upewnić się, że działają poprawnie. Zawiera to sprawdzanie filtrów powietrza, czyszczenie kanałów wentylacyjnych oraz sprawdzanie przepływu powietrza.
2. Testowanie i kalibracja instrumentów symulatora, w tym instrumentów pokładowych i paneli kontrolnych. Zapewnia to dokładność pomiarów i wyświetlania danych oraz poprawne działanie sterowania.
3. Przegląd i aktualizacja oprogramowania i sprzętu symulatora, w tym wszelkich wydań aktualizacji lub poprawek. Zapewnia to, że symulator działa na najnowszym oprogramowaniu i sprzęcie, co może poprawić wydajność i zmniejszyć ryzyko błędów oprogramowania.
4. Sprawdzanie i testowanie systemów komunikacji symulatora, w tym radiowych i interkomów, aby upewnić się, że działają poprawnie. Zawiera to testowanie zasięgu i czystości komunikacji oraz sprawdzanie, czy wszystkie kanały działają poprawnie.
5. Przeprowadzenie pełnej kontroli systemu symulatora, aby upewnić się, że wszystkie komponenty działają poprawnie. Zawiera to sprawdzanie systemów hydraulicznych i pneumatycznych, systemów elektrycznych oraz innych komponentów mechanicznych, aby upewnić się, że działają poprawnie.

“Rozumiemy, że każdy symulator jest inny, dlatego podejmujemy indywidualne podejście do harmonogramowania konserwacji. Nasz zespół będzie współpracować z Tobą, aby zidentyfikować specjalne potrzeby lub obawy, które możesz mieć i dopasować nasz plan konserwacji odpowiednio.”

Michał Bisikiewicz
Kierownik Projektu Symulatorów FF

Korzyści z kompleksowej konserwacji symulatora:
– zwiększone bezpieczeństwo,
– poprawiona wydajność,
– wydłużony czas użytkowania symulatora.

Usługa stałego tworzenia kopii zapasowych
Oprogramowanie pod perfekcyjną opieką!

Oferujemy niezawodną stałą usługę tworzenia kopii zapasowych dla oprogramowania symulatora.
Nasze rozwiązanie zapewniające tworzenie kopii zapasowych obejmuje:

1. Przechowywanie: Dysponujemy wystarczającą pojemnością magazynowania Twoich danych zapasowych, korzystając z zewnętrznych dysków twardych lub rozwiązań opartych o chmurę.
2. Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych: Używamy topowego oprogramowania do zarządzania kopiami zapasowymi, zapewniając, że Twoje dane są chronione i łatwo dostępne, gdy są potrzebne.
3. Łączność sieciowa: Posiadamy niezawodną łączność sieciową, aby zapewnić wykonywanie kopii zapasowych oraz dostęp do danych w razie potrzeby, nawet w odległych miejscach
4. Zasilanie: Nasze rozwiązanie zapasowe obejmuje niezakłócone zasilanie prądem (UPS), aby zapewnić wykonywanie kopii zapasowych w przypadku awarii zasilania.
5. Środki bezpieczeństwa: Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa i stosujemy silne szyfrowanie oraz kontrolę dostępu, aby chronić Twoje kopie zapasowe i zapewnić, że Twoje dane pozostaną poufne.

Z naszą stałą usługą tworzenia kopii zapasowych możesz być pewien, że oprogramowanie symulatora jest regularnie tworzone i że masz niezawodne rozwiązanie w razie awarii. Nasz zespół dedykowany jest zapewnieniu ochrony Twoich danych i wsparcia, którego potrzebujesz, aby utrzymać płynność działania Twojego symulatora.

Utrzymujemy oprogramowanie na bieżąco i zapewniamy płynną pracę dzięki stałemu serwisowi kopii zapasowych oraz ekspertyskiej obsłudze sprzętu, dzięki czemu możesz skupić się na doświadczeniu szkolenia lotniczego.