Regeneracja lamp rentgenowskich

Lampy rentgenowskie są używane w urządzeniach do obrazowania medycznego i stomatologicznego, a także w systemach do kontroli przemysłowej. W obrazowaniu medycznym i stomatologicznym lampy rentgenowskie służą do wytworzenia promieni rentgenowskich, które przechodzą przez ciało pacjenta i tworzą obraz struktur wewnętrznych. W systemach do kontroli przemysłowej żarówki rentgenowskie są używane do badania wewnętrznych struktur przedmiotów, takich jak rury, spawy i elementy elektroniczne, aby upewnić się, że są wolne od wad.

Ożyw swoje lampy rentgenowskie dzięki naszemu doświadczeniu w regeneracji!

Lampa rentgenowska zawiera katodę i anodę, które są zamknięte w szczelnym pojemniku ze szkła z próżnią. Podczas pracy katoda emituje elektrony, które są przyspieszane w kierunku anody przez wysokie napięcie. Elektrony uderzają w anodę, generując promieniowanie rentgenowskie.
W czasie użytkowania anoda może ulec uszkodzeniu z powodu intensywnego nagrzewania. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lampy rentgenowskiej, a jedynym sposobem na jej naprawę jest wymiana uszkodzonych części przez OEM.

A&D Serwis posiada technologię do ożywienia lamp rentgenowskich.

W niektórych przypadkach można wykonać drobne naprawy, takie jak wymiana uszkodzonego filamentu lub dostrojenie wiązki elektronów. Jednak naprawy te są zwykle ograniczone i mogą nieznacznie nie wydłużyć życia lampy.